Sidste nyt:

Stacks Image 3

Velkommen til Ejerforeningen Sundby Overdrevs hjemmeside


Ejerforeningen Sundby Overdrev, er en forening bestående af 38 ens rækkehuse på adressen Fælleddiget 21-95, 2300 København S, med Ørestad og Bella Center (Metro-Station) som nærmeste naboer.
Husene blev bygget af Kay Wilhelmsen i 1977/78 - og det er bedre end det lyder.
Foreningen har ikke ansat en vicevært eller administrator, selv om mange tror, at disse opgaver også påhviler den i forvejen hårdt ophængte formand.
Derved sparer foreningen en masse penge til fællesudgifter.
Men dertil forventes det, at alle deltager i ren- og vedligeholdelse af fællesområderne efter bedste evne. I det mindste omkring vort eget rækkehus.