Sidste nyt:

Stacks Image 9

Velkommen til Ejerforeningen Sundby Overdrevs hjemmeside

Ejerforeningen Sundby Overdrev, er en forening bestående af 38 ens rækkehuse på adressen Fælleddiget 21-95, 2300 København S, med Ørestad og Bella Center (Metro-Station) som nærmeste naboer.
Husene blev bygget af Kay Wilhelmsen i 1977/78 - og det er bedre end det lyder.
Ejerforeningen har et godt fællesskab og står selv for al administration, renholdelse, vedligeholdelse mv.

Stacks Image 599
Alt lån af stole, borde, telt og lyskæde skal nu reserveres på reservationsformularen.
Referat af ordinær generalforsamling 2020.

Der er opsat et udhængsskab for enden af skuret - ved affaldsbeholderne.
Skabet vil fungere som en analog Facebook ;)
Samme sted vil det blive bekendtgjort, hvorfor der flages.

FARLIGT AFFALD
Vi har nu fået vort eget miljøskab, hvor vi kan komme af med farligt affald.
Se eksempler på farligt affald.
Medicinrester og kanyler skal afleveret på apoteket.
Miljøskabet står ved enden af skuret.
Skabet er forsynet med en kodelås. Koden kan fås ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.
I skabet er der to røde bokse til mindre emner. Stil affaldet oprejst, så det ikke løber ud. Lad det blive i den originale emballage, så man kan se, hvad der er i.
Er den originale emballage gået i stykker, så kom det i et syltetøjsglas eller lignende sikker emballage og husk at skrive, hvad emballagen indeholder.
Bland aldrig kemikalier og sjatter sammen.